Valbeveiliging.

Inleiding

Een val van een hoogte is momenteel veruit de grootste doodsoorzaak enoorzaak van ernstige letsels op de werkvloer. Valbeveiliging is erg belangrijk voor talloze bedrijven wiens werknemers op hoogtes moeten werken.Daarom werden de valbeveiligingsproducten van North ontworpen met de gebruiker in het hoofd. Ons doel is om hoge kwaliteit te leveren voor valbeveiligingsproducten zodat uw werknemers aangemoedigd worden deze te dragen.Ons gamma bevat alle soorten valbeveiliging. North streeft er ook naar de overeenkomstigheid en werknemersveiligheid te verhogen door hogere kwaliteit, innovatie bij productie en het aanmoedigen van veiligheid op dewerkvloer in het algemeen.

Identificatie van het gevaar.

Voor het kiezen van een val beveiligingssysteem moet een beoordeling gemaakt worden van de risico’s en omstandigheden van de werkplaats. Dit gebeurt via risico-analyse. Dit helpt de geselecteerde opties te bepalen die tegen mogelijke secundaire gevaren op de werkvloer moeten beschermen.

Samenvatting officieel advies.

• Vermijd werken op een hoogte indien mogelijk
• Indien werken op een hoogte niet vermeden kan worden, sluit dan risico’s uit en zorg dat de arbeiders niet onnodig gevaar lopen
• Probeer de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken met waarschuwingsborden, afsluitingen en veiligheidsgebieden enz…
• Waar het niet mogelijk is om het risico op vallen uit te sluiten, gebruik dan een valbeveiliging.

Wanneer is valbeveiliging nodig?

• Bij werken op een hoogte van meer dan 2 meter (afhankelijk van verschillende landen), is er een valrisico
• Valrisico komt voort uit risicoanalyse (verantwoordelijkheid van de werkgever)

Valbeveiligingsproducten 

Reddingswerkzaamheden.

Wat vaak vergeten wordt bij het werken op een hoogte, is om vooruit tedenken bij een ongeval. Daarom moet een reddings- en evacuatieplan verplicht opgesteld worden. Een reddingsactie zou binnen de 15 minuten moeten kunnen uitgevoerd worden om mogelijke gevaren te vermijden. North Safety Products biedt unieke reddingsproducten voor verschillendetoepassingen.

Opleiding

Zorg dat de gebruiker van een valbeveiligingsproduct voldoende opleiding krijgt voor zijn werktaak. Opleiding heeft een “vervaldatum” en moet voortdurend opgefrist worden.

Soorten valbeveiliging

1. Valstopsysteem:

Is vereist bij het werken op een hoogte met een valrisico. Het valstopsysteem reageert door de energie op een gecontroleerde manier op te vangen.Voor dit systeem heb je nodig
:• Ankerpunt boven / bevestiging
• Verbinding die energie absorbeert
• Volledig harnas (gebruik alleen D-ring achteraan)

2. Werkpositiesysteem:

Is vereist om een gebruiker op zijn plaats te houden terwijl zijn handen vrij zijn. Dit is geen vervanging voor een valbeveiliging! Voor dit systeem heb je nodig:
• Ankerpunt / bevestiging
• Verbinding en optioneel valstopsysteem
• Volledig harnas (gebruik D-ring aan de heup)

3. Systemen voor kleine ruimtes:

Vereist wanneer arbeiders in kleine ruimtes binnen moeten gaan zoals toegangsopeningen,tanks enz… om een veilige toegang te krijgen en gered te worden indien nodig. Voor dit systeem heb je nodig:
• Driepoot of Davit als ankerpunt
• Verbinding met intrekbare levenslijn
• Volledig harnas (gebruik alleen D-ring achteraan en voor het zakken gebruikt u D-ringen op de borst)

4. Reddingssystemen:

Vereist bij gebruik van valstop systemen, er moet een geschikt plan zijn om een arbeider te redden in geval van een val. Voor dit systeem heb je nodig:
• Ankerpunt boven / bevestiging
• Evacuatie-eenheid, valstopsysteem, zelf intrekkende levenslijn met reddingskatrol
• Volledig harnas (gebruik D-ring op de borst)

Algemene normen en goedkeuringen.

Beveiliging tegen een val van een hoogte 

  • EN795 Vereisten en tests ankermiddelen

 

  • EN341 Afdaaluitrusting

 

  • EN353-1 Gerichte valstopsystemen met een vaste ankerlijn

 

  • EN353-2 Gerichte valstopsystemen met een flexibele ankerlijn

 

  • EN354 Lanyards

 

  • EN355 Energie-absorberende apparaten

 

  • EN360 Intrekbare valbeveiliging

 

  • EN361 Harnas

 

  • EN362 Verbindingsstukken

 

  • EN363 Valstopsysteem

 

  • EN364 Testmethodes

 

  • EN1868 Lijst gelijkaardige termen

 

 • EN813 Zitharnassen

Persoonlijke beschermingsmiddelen en andere uitrusting voorbeveiliging tegen een val van een hoogte

 • EN365 Algemene vereisten voor instructies voor gebruik, onderhoud,periodieke controle, herstellingen, markeren en verpakken

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werkpositionering enpreventie van een val van een hoogte

 • EN358 Riemen voor werkpositionering en –beperking en lanyards voorwerkpositionering

Reddingsmateriaal

  • EN1497 Reddingsharnassen

 

 • EN1498 Reddingslussen

Andere

  • EN517 Voorgefabriceerde accessoires voor dakwerken -haken voor beveiliging op daken

 

 • EN565 Veiligheidsvereisten en testmethode

Valbeveiligingsproducten