Gehoorbescherming ongehoord goed!

Onder lawaai verstaan we al het hinderlijk en schadelijkgeluid. Geluidsmetingen, gedaan tijdens een RisicoInventarisatie en Evaluatie, geven het bepaaldegeluidsniveau aan. Bij overschrijding van een bepaaldgeluidsniveau dienen bepaalde maatregelen te worden genomen, beginnend bij bestrijding van de bron van overlast.

                                                                        

Dat kan betekenen dat geluidsarme machines of werktuigenworden gefabriceerd of dat een machine kan worden ingekapseld. Wanneer blijkt dat na deze maatregelen nog steeds het geluidsniveau wordt overschreden, dienen gehoorbeschermingsmiddelen te worden gebruikt.

Overigens is het zo, dat overlast door lawaai nog steeds ernstig wordt onderschat. Men heeft vaak te laat in de gaten dat doofheid ontstaat. Wanneer eenmaal lawaaischade heeft aangericht in de gehoorgang, is dit niet meer te genezen. Trilhaartjes in de gehoorgang die afgestorven zijn, groeien niet meer aan. Een gehoorapparaat helpt in deze gevallen ook niet meer. Derhalve is het zaak, op een goede manier om te gaan met lawaai en de bestrijding daarvan.

Geluid verspreidt zich door drukgolven in de lucht en wordt uitgedrukt in decibel (dBa). Geluid is niet schadelijk voor degezondheid en men loopt geen schadelijke gevolgen op wanneer men 5 dagen per week, 8 uur per dag kan worden blootgesteld aan een bepaald geluidsniveau. Dit niveau ligt op 80 dB. De werkgever is vanaf dit geluidsniveau verplicht zijn mensen gehoorbescherming te verstrekken.De werknemer is vanaf 85 dB verplicht deze bescherming ook te dragen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een verhoging met 3 dB in geluidsniveau een verdubbeling van het geluid betekent. Dit betekent dat nog slechts 4 uur per dag blootstelling bij 83 dB is geoorloofd, 2 uur bij dag bij 86 dB en zo verder.

Gehoorbescherming dient derhalve het geluidsniveau af te zwakken tot het acceptabele geluidsniveau van 80 dB.Hierbij dienen we rekening te houden met de frequentie vanhet geluid (H = hoge tonen (2000-8000 Hrz); M = middentonen (500-2000 Hrz); L = lage tonen (62-500 Hrz), met deblootstellingsduur en met de geluidsdruk.Een gemakkelijke manier om de demping van een gehoorbeschermingsmiddel uit te drukken is de SNRwaarde(Simply Noise Reduction). Deze SNR waarde wordt vermeld bij alle verschillende types en geeft dedempingswaarde aan.Gehoorbeschermingdaar heeft u wel oren naar

Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende vormen van gehoorbescherming:

 • inwendige gehoorbescherming (oorplugjes, oordopjes en otoplastieken)
 • uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen, wordt over de oorschelp gedragen) 

Inwendige gehoorbescherming wordt gekozen:

 • bij een regelmatig verblijf in de bepaalde ruimte
 • in een omgeving met relatief hoge temperaturen en hogeluchtvochtigheid vaak in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelenals bril of adembescherming
 • wanneer goede demping gewenst is vooral bij middelhoge en hoge frequenties.

Inwendige gehoorbescherming wordt nietgekozen vanwege de volgende nadelen:

 • slechte tot geringe demping bij lage frequenties
 • gevoelig in het gebruik (wanneer men ze niet goedinbrengt) kan drukkend gevoel veroorzaken in de gehoorgang 

Uitwendige gehoorbescherming wordt gekozen:

 • als het lawaai incidenteel is
 • bij een kort verblijf in de bepaalde ruimte
 • wanneer de ruimte niet te klein is
 • wanneer met niet veel met het hoofd beweegt
 • wanneer goede demping bij lage frequenties vereist is. 

Hiernaast bestaat nog de individueel aangemeten inwendige gehoorbescherming (otoplastieken).

De Europese Richtlijnen waarin men een en ander kan terugvinden zijn:

 • NEN-EN-352-1 Gehoorkappen
 • NEN-EN-352-2 Oorproppen
 • NEN-EN-352-3 Aan veiligheidshelmen bevestigdegehoorkappen
 • NEN-EN-458 Gehoorbeschermers. Keuze, gebruik,verzorging en onderhoud.