Adembescherming

Adembescherming

Adembescherming. Bescherming van ademhalingswegen is een absolute noodzaak voor uw medewerkers. De lucht op de werkplek kan verontreinigd worden door de aanwezigheid van stofdeeltjes, rook, nevel, gas en/of dampen. Adembescherming is verplicht als er kans bestaat op het inademen van schadelijke stoffen of als er te weinig zuurstof (minder dan 20%) aanwezig is. Bestaat er kans op het inademen van schadelijke stoffen dan moet de lucht worden gefilterd, bijvoorbeeld door een stofmasker. Bij deze vorm van bescherming filteren we de omgevingslucht. Adembescherming is (in deze situatie) verplicht als de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-waarde) van gas, damp, nevel of stof wordt overschreden. Als er te weinig zuurstof aanwezig is helpt filteren natuurlijk niets. In dit geval is een zogenaamde onafhankelijke adembescherming noodzakelijk. De lucht komt dan uit een slang of uit cilinders. Deze vorm van bescherming is dus onafhankelijk van de omgevingslucht; schone lucht of zuurstof komt niet uit omgeving waarin wordt gewerkt maar komt van buitenaf.
Pagina
per pagina
Pagina
per pagina