Adembescherming.

Bescherming van ademhalingswegen is een absolute noodzaak voor uw medewerkers. De lucht op de werkplek kan verontreinigd worden door de aanwezigheid van stofdeeltjes, rook, nevel, gas en/of dampen.

Adembescherming is verplicht als er kans bestaat op het inademen van schadelijke stoffen of als er te weinig zuurstof (minder dan 20%) aanwezig is.
Bestaat er kans op het inademen van schadelijke stoffen dan moet de lucht worden gefilterd, bijvoorbeeld door een stofmasker.
Bij deze vorm van bescherming filteren we de omgevingslucht.
Adembescherming is (in deze situatie) verplicht als de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-waarde) van gas, damp, nevel of stof wordt overschreden.
Als er te weinig zuurstof aanwezig is helpt filteren natuurlijk niets.
In dit geval is een zogenaamde onafhankelijke adembescherming noodzakelijk. De lucht komt dan uit een slang of uit cilinders. Deze vorm van bescherming is dus onafhankelijk van de omgevingslucht; schone lucht of zuurstof komt niet uit omgeving waarin wordt gewerkt maar komt van buitenaf.

Zuiveren van de omgevingslucht.

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Stoffilters; deze voorkomt dat men schadelijke stoffen inademt.
 • Gasfilters; deze voorkomt dat men schadelijke gassen of dampen inademt.
 • Combinatiefilters; dit zijn combinaties van gas - en stoffilters.

Stoffilters:
De meest eenvoudige stoffilters zijn de zogenaamde 'snuitjes'. Deze bieden echter alleen bescherming tegen grof en ongevaarlijk stof.
Stoffilters zijn er in vier typen:

 • P0 groffilters
 • P1 fijnfilters voor hinderlijke stof
 • P2 fijnfilters voor schadelijke stof
 • P3 fijnfilters voor giftige stof.

http://www.slitexbedrijfskleding.nl/veiligheidsartikelen/adembescherming.html

Aanpak bij de bron.
Geheel in de lijn van de Arbo-wet moeten we ook hier te allen tijde proberen dergelijke situaties te voorkomen. Gebruik andere, minder schadelijke, stoffen of bekort de tijdsduur, de frequentie, etc. Is dit echt niet mogelijk dan zit er niets anders op dan gebruik te maken van adembeschermingsmiddelen.

Soorten adembeschermingsmiddelen:

 • wegwerpmaskers
 • halfgelaatsmaskers
 • volgelaatsmaskers
 • maskers met filters
 • verseluchtmaskers
 • persluchtmaskers.

De mate van bescherming wordt aangegeven met een beschermingsfactor:

 • FFP1 betekend een beschermingsfactor 4
 • FFP2 betekend een beschermingsfactor 10
 • FFP3 betekend een beschermingsfactor 50

Nominale Protectie Factor

De nominale protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming. Voor het bepalen van de protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten.

 • NPF = Concentratie op de werkplek delen door de MAC
  Waarin:
  NPF: nominale protectie factor
  MAC-waarde: maximaal aanvaardbare concentratie

  Voorbeeld: De MAC-waarde van een bepaalde stof is 5 mg/m³. 
  De NPF van een stofmasker (FFP1) is 4. 
  Als de concentratie ter plekke 15 mg/m3 is dan geeft 15 / 4 = 3,75.
  Conclusie: de gekozen NPF is voldoende.

Hoe lang gaar een filter mee?

 Een stoffilter slijt niet, maar raakt verzadigd met stofdeeltjes en vocht, waardoor een verhoogde ademweerstand ontstaat. Stoffilters zijn aan vervanging toe wanneer de ademhaling enigszins belemmerd wordt. U kunt aan de geur en smaak merken wanneer een gasfilter aan vervanging toe is. De vervuilde lucht komt dan door het filter heen. De duurzaamheid is sterk afhankelijk van de concentratie, het soort gas/damp, de temperatuur, het ademvolume van de gebruiker en het type adembescherming.

Half - en volgelaatmaskers.

Half- en volgelaatsmaskers worden altijd gebruikt in combinatie met filterbussen tegen deeltjes, tegen gassen of dampen of tegen een combinatie van beide. Halfgelaatsmaskers omsluiten neus, mond en kin, maar laten de ogen onbeschermd. Volgelaatsmaskers omsluiten het hele gezicht inclusief de ogen. De afdichting op het gezicht is bij een volgelaatsmasker het best, minder bij een halfgelaatsmasker met filterbus en het minst bij een stofmasker (snuitje). Het werken met stof-, half- en volgelaatsmaskers is niet toegestaan voor baarddragenden. 

Filterbussen 
In de filterbussen onderscheiden we drie typen: 
• Stoffilters; 
• Gasfilters; 
• Combinatiefilters. 

Stoffilters beschermen alleen tegen vaste en vloeibare deeltjes. De norm EN 143 kent drie klassen stoffilters: P1, P2 en P3. Deze indeling is gebaseerd op de filtercapaciteit bij 95 liter/minuut. P1 = 80%; P2 = 94%; P3 = 99,95%. 

Gasfilters beschermen tegen gassen en dampen, m.u.v. koolmonoxide. 

Combinatiefilters beschermen tegen zowel gassen en dampen alsook tegen deeltjes. De norm EN 14387 onderscheidt drie filterklassen: 1, 2 en 3. De meest voorkomende zijn klasse 1 en klasse 2. 
• Gasfilter klasse 1: filtercapaciteit geschikt voor een omgeving met een verontreiniging lager dan 0,1 vol% = 1.000 ppm. 
• Gasfilter klasse 2: filtercapaciteit geschikt voor een omgeving met een verontreiniging lager dan 0,5 vol% = 5.000 ppm. 

Niet alle filterbussen zijn geschikt voor alle typen gassen en dampen. Er wordt onderscheid gemaakt per soort gas. Een overzicht hiervan met bijbehorende markering is te vinden in de onderstaande tabel. Filterbussen worden geproduceerd in aluminium en in kunststof. 

http://www.slitexbedrijfskleding.nl/veiligheidsartikelen/adembescherming.html
 

Naast pbm verkopen wij ook het topmerk Snickers Bedrijfskleding. Kijk hiervoor op http://www.snickerswinkel.nl/
Of eeen ander sterk mer is Havep Bedrijfskleding. Kijk hiervoor op http://www.slitexbedrijfskleding.nl/bedrijfskleding-voor-professionals-2/havep.html