Werkkostenregeling: werkkleding en uniformen

Als u werkkleding ter beschikking stelt (u blijft de eigenaar) aan uw werknemer die hij geheel of gedeeltelijk op de werkplek draagt, is dit onbelast als de werkkleding aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • De werkkleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls.
  • De werkkleding is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm² in totaal. Deze voorwaarde geldt per kledingstuk. Voor het bepalen van de oppervlakte gaat u uit van een denkbeeldig vierkant of rechthoek om de uiterste punten van het logo.
  • De werkkleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, is de waarde van de werkkleding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Let op!

Is de terbeschikkingstelling van de werkkleding onbelast? Dan is ook de vergoeding van de reinigingskosten onbelast. Een vergoeding van deze kosten aan uw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten.

Er is sprake van een uniform als een (bepaalde) categorie werknemers gelijke werkkleding draagt die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. De werkkleding van bijvoorbeeld militairen en stewardessen wordt als uniform beschouwd, maar dat geldt niet voor de zwarte broek met blauwe blazer van chauffeurs. Of er sprake is van een uniform en uit welke onderdelen een uniform bestaat, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Het gaat daarbij om de herkenbaarheid van de werkkleding in relatie tot het bedrijf van de werkgever, bijvoorbeeld:

  • Is er sprake van uitbundige bedrijfskleuren die ervoor zorgen dat een derde de werkkleding associeert met uw bedrijf of organisatie?
  • Is dezelfde kleding te koop in gewone winkels?

Deze aspecten kunt u met ons afstemmen. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform dat voor de uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, dan is dat kledingstuk werkkleding. In dat geval is het niet relevant of een onderdeel van een uniform afzonderlijk niet als zodanig herkenbaar is of buiten de dienstbetrekking gedragen zou kunnen worden.

Let op!

Een vergoeding voor de kosten of verstrekking (de werknemer wordt eigenaar) van werkkleding of werkschoenen is loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

De verstrekking van werkkleding kan samenhangen met verplichtingen die u hebt op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals speciale isolerende of beschermendewerkkleding (zie ook: Arbovoorzieningen). In zo'n geval is ter beschikking gestelde werkkleding onbelast. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De werkkleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

UITZONDERING 

Werkkleding met mini-logo toch onbelast

25 juni 2010 - Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.

McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai

Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.
Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Werkkleding met mini-logo toch onbelast

25 juni 2010 - Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.

McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai

Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.
Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id2073-werkkleding-met-mini-logo-toch-onbelast.html

 

Stroomschema kleding ter beschikking stellen

In het volgende stroomschema ziet u of u de kleding onbelast ter beschikking mag stellen aan uw werknemer.

07_WKR_werkkleding

Werkkleding met mini-logo toch onbelast


25 juni 2010 -
Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.
McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai
Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id2073-werkkleding-met-mini-logo-toch-onbelast.html
Werkkleding met mini-logo toch onbelast


25 juni 2010 -
Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.
McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai
Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id2073-werkkleding-met-mini-logo-toch-onbelast.html

 

Werkkleding met mini-logo toch onbelast

25 juni 2010 - Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.

McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai

Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.
Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id2073-werkkleding-met-mini-logo-toch-onbelast.html
Werkkleding met mini-logo toch onbelast


25 juni 2010 -
Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.
McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai
Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id2073-werkkleding-met-mini-logo-toch-onbelast.html

 

Werkkleding met mini-logo toch onbelast

25 juni 2010 - Het kan een keertje gebeuren: een bedrijfslogo dat kleiner is dan 70 cm2 op de werkkleding en die toch onbelast verstrekken. Het mag, maar alleen als de complete outfit in zijn geheel een uniform vormt. Gerechtshof Amsterdam heeft dit onlangs in een uitspraak gezegd over een fastfoodzaak.

McDonalds, waar deze rechtszaak betrekking op had, verplicht zijn werknemers om petjes, polo's, broeken en riemen te dragen die de onderneming verstrekt. Omdat ieder kledingstuk was voorzien van een bedrijfslogo, ging de filiaalhouder ervan uit dat er sprake was van onbelaste bedrijfskleding. Hij droeg dan ook geen loonbelasting af over de verstrekking. Het tegendeel was volgens de inspecteur waar. Omdat de logo's op de kledingstukken kleiner waren dan 70 cm2, was de verstrekking volgens hem wel degelijk belast. De fastfoodzaak kreeg daarom een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.
Kleding management te saai

Uiteindelijk kwam de zaak voor bij Gerechtshof Amsterdam, dat de naheffingsaanslag deels vernietigde. Volgens het hof waren de logo's op de kledingstukken weliswaar te klein, maar vormden alle kledingstukken bij elkaar een uniform. De rechter associeerde een foto van een werknemer in bedrijfskleding meteen met de fastfoodketen. Doorslaggevend was dat de werknemers verplicht waren de hele outfit te dragen tijdens het werk. Het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de kleding die onbelast was verstrekt aan het management, bleef wél overeind. Het management had de kleding immers helemaal niet nodig om hun werk goed te doen. Daarnaast had deze kleding saaiere en minder opzichtige kleuren.
Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id2073-werkkleding-met-mini-logo-toch-onbelast.html