Privacyverklaring:

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid verwerkt van haar klanten met als doel de gevraagde dienst of product ordentelijk te kunnen uitvoeren of verzenden
Wij adviseren u deze privacyverklaring goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke:
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid
Postbus 135
7130 AC Lichtenvoorde
Buys Ballotstraat 15
7131 PN Lichtenvoorde
Tel. 08 500 20412
Tel. 31 544 374 271
E-Mail info@slitex.nl
KVK nummer: 08124303

Welke gegevens verwerkt Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid en voor welk doel
Persoonsgegevens worden door Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en diensten. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden (lees onze leveranciers) verstrekken.

De volgende gegevens die uzelf invult bij het bestellen van producten of het aanvragen van een nieuwsbrief.

Voor- en Achternaam

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Factuuradres en Verzendadres

Telefoonnummer en Emailadres

BTW nummer (indien van toepassing)

E-mail berichtgeving (opt-out) en contactformulier

Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid gebruikt uw e-mailadres om incidenteel haar nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke bescherming, nieuwe producten of andere interessante informatie m.b.t. organisatie, vakantie, openingstijden etc.

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Afmelding voor deze mailingen is te alle tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Google Analytics
Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de Gebruiker de Website gebruikt en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer van de Bezoeker (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
-Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
-Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt door in te loggen op onze website zelf uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slitex Bedrijfskleding & Veiligheid
Postbus 135
7130 AC Lichtenvoorde
Buys Ballotstraat 15
7131 PN Lichtenvoorde
Tel. 08 500 20412
Tel. 31 544 374 271
E-Mail info@slitex.nl